FAQ Kabelconstructie

Opbouw kernen IEC 60228

Samengeslagen kern, klasse 2 kern, massief klasse 1 of soepele kern. Wat is dit allemaal?
Kabelkernen worden steeds opgebouwd volgens de voorschriften van de norm IEC 60228. en worden onderverdeeld in 4 klassen, met elk hun eigen kenmerken.

De nominale doorsnede is in feite een gecodificeerde manier om de weerstand van een geleider aan te geven.
Indien je van een bepaalde geleider de diameter zou meten en vervolgens de doorsnede zou berekenen (diameter² / 4 x π), zal je vaststellen dat het resultaat lichtjes afwijkt van de nominale doorsnede.

Download de tabellen van de Classificatie van geleiders volgens IEC 60228

 • Klasse 1: massieve kern: de kern wordt gevormd door 1 enkele draad.
  De nominale sectie wordt bepaald door de maximale DC-weerstand van de geleider bij 20°C.

 • Klasse 2: samengeslagen kern: de kern wordt gevormd door meerdere draden die tot een ‘koord’ samengedraaid zijn.

 • De nominale sectie wordt bepaald door het minimum aantal draden en de maximale DC-weerstand bij 20°C.

 • Klasse 5: soepele kern: de kern wordt gevormd door een groot aantal dunne draden.
  De nominale sectie wordt bepaald door de maximale diameter van de draden en de maximale DC-weerstand bij 20°C. Merk op dat klasse 5 bij identieke sectie een hogere weerstand heeft dan klasse 2 kernen.

 • Klasse 6: zeer soepele kern: de kern wordt gevormd door nog meer en nog fijnere draden.
  De nominale sectie wordt bepaald door de maximale diameter van de draden en de maximale DC-weerstand bij 20°C (Ω/km).

Klasse 3 en 4 zijn niet gedefineerd in IEC 60228.

Download de tabellen van de Classificatie van geleiders volgens IEC 60228

Classificatie geleiders volgens IEC 60228
 • Koper en vertind koper: klasse 1, klasse 2, klasse 5 en klasse 6 zijn mogelijk.

 • Aluminium en aluminiumlegeringen: klasse 1 en klasse 2 zijn mogelijk. Klasse 5 en 6 zijn niet gedefinieerd voor aluminium in IEC 60228.

Gecompacteerd koper

Je moet altijd de normale kabelschoen en matrijs volgens de sectie gebruiken, samen met een extra pashuls om de kleinere diameter op te vangen en dus niet kiezen volgens de gemeten diameter.

Een gecompacteerde kern heeft weliswaar een kleinere diamter dan een niet-gecompacteerde kern, maar beiden hebben wel dezelfde weerstand. De kabelschoen moet daarop voorzien zijn.

Een kabelschoen zonder pashuls is niet aan te bevelen. De invoer mag dan wel kleiner zijn, door de persing met de matrijs voor de normale sectie, ontstaat het risico dat de persing onvoldoende contact geeft. Hierdoor verhoogt de overgangsweerstand wat ongunstig is.

Denk er ook aan de pashuls te kiezen in functie van de vorm van de geleider. Voor ronde monogeleiders zijn er ronde hulzen. Voor 3-geleiders met sectoriële kernen zijn er sectorvormige hulzen met hoek 120° en voor 4-geleiders sectorvormige hulzen met hoek 90°.
 

 

Neen. Bij Nexans gebruiken we altijd gecompacteerd koper voor de grotere doorsneden vanaf 70 mm², in zowel ronde als sectoriële kernen.

De kabels met sectie 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm² en 10 mm² zullen in de Belgische types nooit gecompacteerd zijn aangezien ze zijn opgebouwd uit een massieve koperdraad (Klasse 1 volgens IEC 60228).

Voor de klasse 2 kernen vanaf 16 mm² volgens IEC 60228, laten de Belgische constructienormen de keuze tussen gewone of gecompacteerde kernen. Of een kabel al dan niet gecompacteerd is, hangt bijgevolg af van de kabelfabrikant. Voor onze Nexans-kabels geldt de volgende regel:

 • Alle sectorvormige kernen zijn opgebouwd uit gecompacteerd koper

 • Voor de ronde kernen zijn alle secties vanaf 70 mm² uit gecompacteerd koper.

Een gecompacteerd koperen kern is een productieprocedé waarbij een Klasse 2 koperkern, bestaande uit meerdere ronde “koperdraadjes”, door een koudwals gaat. Hierbij wordt de lege ruimte tussen de draden weggedrukt waardoor het contact, en dus de geleiding, tussen de draden optimaal is.

Het procedé heeft geen invloed op de weerstand van de geleider en dus ook niet op de toegelaten stroom. Met andere woorden: bij identieke sectie vervoeren een niet-gecompacteerde en een gecompacteerde kern evenveel stroomDe diameter wordt kleiner zonder dat de weerstand verandert. Hierdoor is het gebruik van de juiste verbindingsmaterialen aangepast aan de sectie heel belangrijk.

Gewone samengeslagen koperkern en gecompacteerde kern

Kleurcodering HD308

 • Geel/groen is voor de beschermingsgeleider of aarding

 • Blauw is voor de neutrale geleider

 • Bruin, zwart en grijs voor de stroomvoerende of “live” geleiders

De mogelijke constructies volgens het aantal geleiders zijn als volgt gedefinieerd:

Kleurcode volgens HD308 S2.

HD 308 S2 is van toepassing voor:

 • elektrische installaties,

 • distributiesystemen,

 • de voeding van vaste of mobiele apparaten en

 • voor de snoeren van draagbare uitrustingen.

Vallen niet onder HD 308 S2:  

 • de interne bedrading van machines,

 • kabels voor DC toepassingen,

 • circuits die niet alleen machines stroom voeden, 

 • luchtlijnen.

De installatiekabels volgens Belgische constructienorm en de HAR-kabels volgen allen de HD 308 S2 kleurcodering.

HD 308 S2 Aanduiding van aders van kabels en buigzame leidingen is een gestandaardiseerde kleurencode. De norm behandelt de identificatie van de geleiders van stijve en van soepele kabels en leidingen tot en met 1 kV.

Sectieberekening

Voor de huishoudelijke installaties wordt de maximale nominale stroom der smeltveiligheden of de grootte van de automatische schakelaar die een elektrische leiding beschermen, vermeld in tabel 4.11. Kaliber van de beschermingsinrichting in functie van de doorsnede der geleiders, in functie van de doorsnede der geleiders.

Deze tabel is niet van toepassing op industriële installaties.

Kaliber van de beschermingsinrichting versus doorsnede

Bij de sectiebepaling van vuurbestendige kabels moet rekening gehouden worden met de verhoogde weerstand van de geleiders en de verhoging van de spanningsval ten gevolge van de hoge temperaturen die bij brand gehaald kunnen worden. Het AREI geeft aan dat rekening moet worden gehouden met het compartiment waarin zich de grootste spanningsval voordoet maar geeft verder geen concrete berekeningswijze voor de berekening van de sectie.

De methode van Wiedemann-Franz is gebaseerd op de natuurkundige wetten. Deze methode houdt ook rekening met compartimenten. De formule van Wiedemann-Franz is slechts een mogelijke benadering van de problematiek en houdt in geen geval een afkeuring in van andere regels van goed vakmanschap.

Download de methode van Wiedemann-Franz.

Niet volledig op je gemak met deze berekening? Wist je dat EASYCALC ook de sectie van vuurbestendige kabels berekent? De berekening is gebaseerd op deze Wiedemann-Franz methode. Vertrouw op EASYCALC om de juiste doorsnede van een vuurbestendige kabel te bepalen!

Stel:

 • Benodigde stroom = 125 A

 • 3 fasen + aarde, 400 V

 • Kabeltype XVB

 • Lengte = 15 m

 • Bijzonderheden: De kabel wordt geinstalleerd op een goed verluchte kabelbaan, waar ook nog 2 andere voedingskabels aansluitend liggen. De kabel loopt door een ruimte waar de omgevingstemperatuur regelmatig kan oplopen tot 40°C.

Berekening:

Je initiele kabelsectieberekening geeft aan dat je een XVB 4G25 mm² nodig hebt om een stroom van 125 A over te brengen. Je moet die initiële stroom van 125 A dan delen door de correctiefactoren die van toepassing zijn op de concrete installatiewijze & -plaats.

 • correctie omwille van de verhoogde temperatuur: 125 A / 0,91 = 137,4 A

 • correctie omwille van aansluitende kabels in de nabijheid: 137,4 A / 0,8 = 171,8 A

Conclusie: je moet een sectie nemen waarvan de Iz hoger is dan deze 171,8 A of concreet: XVB 4G50 mm² waarvan Iz = 192 A.

Laat je de berekeningen liever doen? Gebruik dan onze gratis tool EASYCALC

De nabijheid van andere energiekabels en andere plaatsingsfactoren beinvloeden de opwarming van de kabel. Daarom moeten de nominale waarden qua belasting worden gecombineerd met de correctiefactoren om de stroomsterkte aan de reële situatie aan te passen.

Een correcte sectieberekening houdt dus rekening met zowel de benodigde stroomsterkte als met de correctiefactoren. Denk eraan dat afhankelijk van de concrete plaatsingsomstandigheden, meerdere correctiefactoren van toepassing kunnen zijn.

Download de Correctiefactoren voor installatiekabels  

De maximaal toegelaten stroomsterkte van een kabel - ook aangeduid met Iz  en soms ook wel Imax - die op de technische fiches staat, is berekend voor de volgende standaardomstandigheden:

Plaatsing in de grond:

 • Bodemtemperatuur: 20°C

 • Plaatsingsdiepte: 70 cm

 • Aantal kabels/systemen: 1, zonder andere kabels in de nabijheid.

 • Plaatsing in klaverblad voor monogeleidersystemen.

Plaatsing in open lucht:

 • Omgevingstemperatuur: 30°C

 • Plaatsing op een open en verluchte kabelbaan

 • Aantal kabels/systemen: 1, zonder andere kabels in de nabijheid (niet in bundel of laag)

 • Voor monogeleiders XGB en XVB op basis van 3 geleiders in klaverblad

 • Voor H07Z1-U & -R en H07V-U & -R op basis van 3 geleiders in buis, ingewerkt in een muur.

In alle andere installatieomstandigheden moet je correctiefactoren toepassen.
Onze kabelsectieberekenaar EASYCALC past de correctiefactoren aangepast aan de installatie-omstandigheden toe.

Bij de berekening van de doorsnede, moet je rekening houden met:

 • Opwarming van de kabel:

  • De gekozen doorsnede moet zodanig zijn dat de opwarming, veroorzaakt door de stromen die er doorheen lopen, de toegestane geleidertemperaturen niet overschrijdt. Overbelasting van de kabel moet worden voorkomen.

  • Er moeten een of meer correctiefactoren worden toegepast overeenkomstig de feitelijke legomstandigheden en omgeving van de installatie om rekening te houden met de reële stromen.

 • Spanningsval:

  • Een spanningsval van maximaal 5% is in het algemeen aanvaardbaar. 

  • De distributienetbeheerder kan dit beperken tot 3%.

  • Een hogere spanningsval is aanvaardbaar voor het starten van motoren, waarbij hoge inschakelstromen kunnen optreden.

Neem contact op

Onderwerpen waarover je meer informatie wenst:

*Verplichte velden

Controleer je invoer en probeer opnieuw

Een e-mailadres moet een @ bevatten

Bescherming Persoonsgegevens

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of het gebruik daarvan voor direct marketing of commerciële doeleinden

Bedankt !

Bedankt voor je bericht. Wij nemen snel contact met je op.

Fout

Er is een fout opgetreden, probeer later opnieuw.

Sluiten

Neem contact op

*Verplichte velden

Controleer je invoer en probeer opnieuw

Een e-mailadres moet een @ bevatten

Bescherming Persoonsgegevens

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of het gebruik daarvan voor direct marketing of commerciële doeleinden

Bedankt !

Bedankt voor je bericht. Wij nemen snel contact met je op.

Fout

Er is een fout opgetreden, probeer later opnieuw.

Sluiten