Klokkenluidersregeling: Waarschuwingssysteem voor ethische kwesties

Waar moet ik me zorgen over maken?

Vermoeden van overtreding in zaken van:

 • Corruptie,
 • Concurrentiebeperkende praktijken,
 • Belangenverstrengeling,
 • Financiële / bancaire / boekhoudkundige onregelmatigheden,
 • Fraude,
 • Mensenrechten / kinderarbeid,
 • Intimidatie en discriminatie,
 • Gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk,
 • Minachting voor het milieu of enige andere schending van de zorgplicht,
 • Recht van werknemers om vakbonden op te richten of zich daarbij aan te sluiten en deel te nemen aan collectieve onderhandelingen,
 • Vertrouwelijkheid / intellectueel eigendom.

Wie kan een melding doen?

 • Ledereen: alle werknemers, klanten, leveranciers of derden.

Incidenten en verdenkingen kunnen worden gemeld, ongeacht of u er persoonlijk getuige van bent of erop geattendeerd bent.

Hoe kan ik een melding doen?

Door gebruik te maken van de online tool via nexans.speakup.report

De ethiekcoördinator behandelt elke melding met de grootste zorg en garandeert de vertrouwelijkheid van de persoon die de melding doet, evenals alle persoonlijke gegevens die in deze context worden verzameld, gecommuniceerd en opgeslagen.

De melding kan anoniem worden gedaan. Zorg er in dat geval voor dat u voldoende informatie verstrekt om een effectief onderzoek mogelijk te maken.

Werknemers kunnen ook een melding doen bij hun leidinggevende of bij personeelszaken.

Klokkenluiders worden beschermd tegen elke vorm van vergeldingsmaatregelen.

Neem contact op

Onderwerpen waarover je meer informatie wenst:

*Verplichte velden

Controleer je invoer en probeer opnieuw

Een e-mailadres moet een @ bevatten

Bescherming Persoonsgegevens

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of het gebruik daarvan voor direct marketing of commerciële doeleinden

Bedankt !

Bedankt voor je bericht. Wij nemen snel contact met je op.

Fout

Er is een fout opgetreden, probeer later opnieuw.

Sluiten