Sectieberekening van vuurbestendige kabels voor vitale stroombanen

Standpunt van Cablebel, de federatie van Belgische kabelfabrikanten

Het nieuwe artikel 104 van het AREI    
legt op dat men bij de bepaling van de sectie van een vuurbestendige kabel voor vitale stroombanen rekening dient te houden met de verhoogde weerstand van de geleiders en de verhoging van de spanningsval in functie van de hoge temperaturen die bij brand gehaald kunnen worden.

Het AREI – noch enige andere reglementering – vermeldt echter niet de exacte berekeningsformule om tot een correcte sectie van een vuurbestendige kabel te komen.

  Uittreksel van het art.104 van het AREI
« Benevens de vereiste kwaliteit van de leidingen moet de installatie zodanig zijn ontworpen dat de toegekende functie gewaarborgd blijft gedurende de in punt e.1 hiervoor bepaalde duur. De weerstand van de geleiders van de stroomkring evenals de verzwakking van elk transmissiesignaal moeten in rekening worden gebracht voor de mogelijke temperatuursverhoging in het compartiment waarin zich het langste kabelgedeelte bevindt.»

Cablebel, de federatie van Belgische kabelfabrikanten, raadt derhalve aan om de formule Wiedemann-Franz te gebruiken die gebaseerd is op de natuurkundige wetten.
U vindt deze benaderingswijze op de website van Cablebel (doorklikken naar « Fire Safety Cables cross section Determination »; de uitleg is beschikbaar in Nederlands, Frans en Duits).

De toepassing van de formule Wiedemann-Franz is slechts één van de mogelijke benaderingen van de problematiek. Het standpunt van Cablebel houdt in geen geval een afkeuring in van andere regels van goed vakmanschap.

Extra informatie

Cablebel vzw, het platform van de Belgische kabelfabrikanten, volgt de evolutie van de nationale en internationale wetgeving met betrekking tot kabels nauwlettend op en verstrekt graag gedetailleerde informatie aan elke belanghebbende partij.