Recyclage-oplossingen van Nexans: uw kabelafval is geld waard!

Wat te doen met uw kabelafval? U wilt zich geen zorgen maken over de wettelijke verplichtingen en beperkingen hieromtrent? Wij hebben een oplossing voor u, die u bovendien geld opbrengt.

Nexans, een betrouwbare partner

Aangepaste recyclage-oplossingen van Nexans. Wij zijn niet alleen kabelexperts, maar ook recyclage-experts! Door te kiezen voor de recyclagediensten van Nexans, kunt u geld krijgen voor uw kabelafval terwijl u ook positief bijdraagt aan het milieu. Bovendien betekenen onze recyclage-oplossingen:

  • State-of-the-art technologie voor het fijnmalen van koper- en aluminiumkabels
  • Kant-en-klare logistieke oplossingen
  • Transparantie in en traceerbaarheid van alle stappen in de keten

Hoe gaat het in zijn werk?

STAP 1: CONTRACT

Wanneer Nexans uw kabelafval opkoopt, wordt een ophaal- en recyclage-overeenkomst getekend tussen beide partijen. Volledige traceerbaarheid en transparatie worden zo verzekerd voor, tijdens en na de recyclage.

STAP 2: OPHALING

Wij organiseren de volledige logistiek, van het voorzien van lege bulkcontainers voor kabelafval of vrachtwagens voor kabelafval op bobijn tot het transport naar het trecyclagecentrum.

STAP 3: VERGOEDING

Zodra de non-ferrometalen vande kabels gescheiden en gerecupereerd zijn, wordt de waarde van uw kabels op uw bankrekening gecrediteerd.

Uw voordelen

  • Uw kabelafval wordt een bron van inkomsten: wij kopen alle soorten kabelafval, zowel koper als aluminium
  • U hoeft niets te doen: van ophaling tot recyclage, wij zorgen voor alles
  • U hoeft u geen zorgen te maken om de reglementering: we recycleren met een strikt respect voor de geldende regelgeving en wetgeving.
  • U draagt bij tot de circulaire economie: uw kabelafval wordt omgezet in gerecycleerde grondstoffen.

 

Wist u dit?

"Indien het afval van de eerste producent […] voor voorafgaande behandeling wordt afgegeven aan een […] natuurlijke of rechtspersonen, wordt (deze) in de regel niet vrijgesteld van de verantwoordelijkheid voor de nuttige toepassing of verwijdering in haar geheel." (Europese Richtlijn 2008/98/EG van 19/11/08 betreffende afvalstoffen).

 

Wat betekent dit? Om een voorbeeld te geven: u bent een afvalproducent wanneer u een kabel in een gebouw installeert en kabeloverschotten overhoudt. Hieruit volgt dat, zelfs als u uw kabeloverschotten verkoopt aan een afvalbehandelingsbedrijf of schroothandelaar, u toch verantwoordelijk blijft tot u kunt bewijzen dat uw afval wel degelijk gerecycleerd of verwijderd werd.

Documenten