Bouwproductenverordening (CPR)

De Europese Bouwproductenverordening of CPR - kort voor Construction Product Regulation n° 305/2011 -  heeft als doel om te zorgen voor het vrije verkeer van alle bouwproducten binnen de EU. Dit wordt bereikt door middel van een ‘gemeenschappelijke technische taal’, die uniforme testmethoden voor de prestaties van bouwproducten aanreikt en geldig zijn in de gehele Europese Economische Zone. Kabels vallen onder deze CPR met betrekking tot hun gedrag bij brand. Het betreft hier energie-, stuurstroom- en communicatiekabels voor permanente installatie in gebouwen en andere civieltechnische werken die onderhevig zijn aan brandvoorschriften.  De volgende eigenschappen vallen onder de CPR:

  • Gedrag bij brand: Classificatiecriteria zijn de brandvoortplanting en de vrijgekomen hitte; additionele criteria zijn rookontwikkeling, brandende vallende deeltjes en corrosiviteit/zuurgraad van de verbrandingsgassen.
  • Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: Dit verwijst zowel naar de Europese Verordening (zie Verordening nr 1907/2006 REACH) als Nationale voorschriften inzake gevaarlijke stoffen.

Opmerking: De geharmoniseerde standaard voor kabels met functiebehoud (resistance to fire) is momenteel nog in ontwikkeling. Dit betekent dat deze kabels nog niet onder de CPR vallen en dat hun hele brandgedrag (gedrag bij brand en functiebehoud) nog altijd beoordeeld wordt op basis van nationale normen.

Voor alle kabels die op de Europese markt in de handel gebracht worden, moet de fabrikant of importeur een Prestatieverklaring (DoP) opstellen en beschikbaar maken. De Prestatieverklaringen van Nexans zijn eenvoudig vindbaar in de Nexans Tracker.

Klik hieronder op de knop "Product nu zoeken" om toegang te krijgen tot de Prestatieverklaringen van onze producten. Vindt u de DoP van het gezochte product niet, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.