REACh regelgeving

Met de NEXANS TRACKERTM toont Nexans zijn engagement om het leven van zijn klanten makkelijker te maken.  Dankzij de NEXANS TRACKERTM krijgt u eenvoudig en makkelijk toegang tot productinformatie in het kader van de regelgeving. NEXANS TRACKERTM biedt up-to-date informatie over en volledige traceerbaarheid van de zeer zorgwekkende stoffen (SVHC – Substances of Very High Concern) die door de EU bepaald zijn, meer bepaald informatie met betrekking tot de Europese REACh-verordening (stoffen) over de producten die door Nexans op de markt gebracht worden

 

De REACh-verordening legt nieuwe regels op voor de communicatie over stoffen op de KandidaatslijstNexans beschouwt REACh als een uiting van de wereldwijde, regelgevende trend met steeds meer aandacht voor de duurzame ontwikkeling van kabels en voor het chemicaliëngebruik bij de productie van kabels.

 

Nexans werkt nauw samen met zijn leveranciers om de relevantste gegevens voor de naleving van REACh bij te houden en up te daten. De leveranciers van Nexans worden gevraagd om proactief de gegevens in verband met zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) mee te delen, zodat de informatie over de samenstelling van de producten efficiënt en succesvol verwerkt en geïmplementeerd kan worden in de hele toeleveringsketen.

 

Nexans maakt gebruik van zijn engagement voor de uitstekende naleving van regelgeving om zijn klanten speciale diensten met meerwaarde te bieden. De hierna gepubliceerde documenten zijn bedoeld om aan de klanten van Nexans de relevante data te bezorgen met betrekking tot de naleving van de REACh-verordening. De REACh-informatiebladen van Nexans zijn de snelste en eenvoudigste manier om informatie over de samenstelling van onze producten en de verklaring over zeer zorgwekkende stoffen te verkrijgen.­