De Waarden van Nexans

Nexans heeft 6 waarden centraal gesteld, die onze dagelijkse werkzaamheden bepalen en de banden versterken met alle personen en bedrijven waarmee wij contacten onderhouden, waaronder onze klanten en leveranciers. Deze waarden zijn de drijvende kracht naar uitmuntendheid en ambitie van iedere medewerker van de Groep.

Nexans Values

Klantgericht denken

Wij stellen onze klanten centraal; we houden bij hen continu een vinger aan de pols om hun verwachtingen te doorgronden, zodat we kunnen anticiperen op hun veranderende behoeftes. We sluiten daar naadloos op aan door hen buitengewone producten, diensten en toegevoegde waarde te leveren.

Mensen waarderen

 

Wij erkennen dat mensen de bron van ons succes zijn. Wij zijn betrouwbaar, open, eerlijk en tonen respect voor onze collega's en de onderlinge diversiteit. Het is ons streven deze waarden binnen Nexans uit te dragen. Wij verwachten een faire behandeling, vooruitgang en de mogelijkheden om onze vaardigheden verder te ontwikkelen.

Streven naar topkwaliteit

 

 

Wij streven naar topkwaliteit in onze producten, processen en diensten. Dit doen we dankzij het delen van kennis en persoonlijke ontwikkeling, voortdurend streven naar verbetering, de aandacht voor veiligheid en een hoogstaande kwaliteit van uitvoering.

Initiatief nemen

 

 

Samen bouwen we aan een dynamische cultuur die een proactieve, flexibele en innovatieve werkwijze stimuleert bij de uitvoering van onze strategische doelen. Wij anticiperen op veranderingen en spelen er een leidende rol in.

Verantwoordelijkheid tonen

 

 

Wij geven blijk van integriteit door onze verantwoordelijkheden volledig op ons te nemen. Wij doen zaken op een veilige en ethische wijze, met respect voor het milieu, en ondersteunen de maatschappij waarvan wij deel uitmaken.

Wereldwijd samenwerken

 

 

Wij werken wereldwijd samen in de geest van onderlinge samenhang, zowel binnen als buiten de grenzen van de eigen organisatie. Wij staan voor openheid, transparantie en het delen van informatie en kennis. Wij stellen het belang van de groep voorop.